Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

Jubileusz OSP Świątniki Górne

30 kwiecień 2014
3 maja 2014 roku w przeddzień święta św. Floriana
nasza jednostka obchodzi Jubileusz 135 – lecia istnienia i działalności.
Jubileusz 135 lat, to dla nas znaczący czas w historii, to czas życia kilku pokoleń. 
To z pewnością powód do dumy, do licznych wspomnień, ale także do godnego świętowania w gronie przyjaciół i zaproszonych gości.
Do wspólnej uroczystości zostały zaproszone wszystkie jednostki przynależące do Miasta i Gminy Świątnik Górnych , jak i również jednostki z którymi nasza straż od wielu lat utrzymuje owocną współpracę i przyjaźń.
Uroczystość rozpocznie się jubileuszowym przemarszem w paradnym szyku naszej jednostki wraz z  pocztami sztandarowymi na czele z Reprezentacyjną Orkiestrą Dętą, do kościoła pod wezwaniem św. Stanisława BM w Świątnikach Górnych  na uroczystą msze św.
Po mszy św. nastąpi przemarsz pod figurkę św. Floriana w celu złożenia wieńca
a następnie przemarsz na teren Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych, gdzie zostanie przeprowadzona dalsza część obchodów.
Jubileusz swoją specjalną formułą obejmie przedstawienie rysu historycznego jednostki, osiągnięć i aktualnych działań.
W trakcie przewidziane jest także przekazanie i poświęcenie pozyskanego niedawno dzięki włodarzom Miasta i Gminy Świątnik Górnych średniego samochodu bojowego GBA z którego druhowie OSP są bardzo zadowoleni i za który bardzo dziękują.
Nie zabraknie również wręczenia odznak i wyróżnień za szczególne zaangażowanie naszych ochotników w działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątnikach Górnych.
 
 
 
Aby komentować konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce.