Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

Alarmowanie straży pożarnej

“Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa” - art. 9 ustawy o ochronie przewciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 47, poz. 1229, ze zmianami).

W przypadku powstania pożaru lub innego nadzwyczajnego zagrożenia wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

 1. Zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia.
 2. Wezwać straż pożarną - tel. 998.

Telefoniczne alarmowanie straży o pożarze należy wykonać w następujący sposób:

Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie należy podać:

 1. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
 2. Adres i nazwę obiektu.
 3. Co się pali i na którym piętrze.
 4. Czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
 5. Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Przyjmujący może zażądać:
 1. Potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie.
 2. Dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

Telefoniczne alarmowanie straży o wypadku komunikacyjnym należy wykonać w następujący sposób:

Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie należy podać:

 1. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
 2. Miejsce zdarzenia, miejscowość, na jakiej drodze tzn. droga w jakim kierunku.
 3. Jakie pojazdy brały udział w wypadku.
 4. Czy są uwięzione w pojeździe osoby, liczba osób poszkodowanych.
 5. Czy droga jest zablokowana czy przejezdna.
 6. Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 
 
Aby komentować konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce.