Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

Grupy pożarów

Spalaniu ulegają materiały palne o różnym stanie skupienia, a więc ciała stałe, ciecze i gazy. Przebieg ich spalania jest zróżnicowany. W zależności od rodzaju palącego się meteriału i sposobu jego spalania, pożary dzieli się na pięć grup:

  • strzałka Grupa A - pożary ciał stałych pochodzenia organicznego
  • strzałka Grupa B - pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła
  • strzałka Grupa C - pożary gazów
  • strzałka Grupa D - pożary metali
  • strzałka Litera E - pożary z wszystkich grup występujące w obrębie urządzeń pod napięciem
  • strzałka Grupa F - pożary tłuszczów
 
 
Aby komentować konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce.