Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

Oznakowania Wozów

KLASY POŻARNICZYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

W zależności od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu:

 • klasa lekka (L): do 7,5 t,
 • klasa średnia: od 7,5 do 14 t,
 • klasa ciężka (C): powyżej 14 t

W zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach:

 • kategoria 1 - miejskie
  Są to pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po drogach o twardej nawierzchni,
 • kategoria 2 - uterenowione
  Są to pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach o twardej nawierzchni i w ograniczonym zakresie poza tymi drogami,
 • kategoria 3 - terenowe
  Są to pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach i bezdrożach.

OZNAKOWANIE SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH

C - 2 - 3 - 8000 - 8/4000 - 1

 • C - klasa ciężka,
 • 2 - kategoria uterenowienia,
 • 3 - ilość osób w kabinie,
 • 8000 - pojemność zbiornika na wodę w [l],
 • 8/4000 - parametry pompy (wydajność 4000 [l/min] przy ciśnieniu 8 [bar]),
 • 1 - agregat prądotwórczy.

OZNACZENIA LITEROWE SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH

 • G - gaśnicze:
  • M - motopompa [hl/min],
  • A - autopompa [hl/min],
  • B - zbiornik wody [m3],
  • Pr - proszkowy [kg],
  • Sn - śniegowy [kg CO2],
 • S - specjalne:
  • D - drabina [m],
  • H - podnośnik [m],
  • W - wężowy [m],
  • Z - cysterna [m3],
  • Dz - dźwig [t],
  • On - oświetleniowy [kW],
  • Kn - kontenerowy,
  • Kw - kwatermistrzowski,
  • Op - operacyjny,
  • Dł - dowodzenia i łączności,
  • San - sanitarny,
  • Wys - wysokościowy,
  • Wt - z wyposażeniem warsztatowym,
  • T - ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych,
  • P-gaz, P-dym - z urządzeniami przeciw gazowo-dymnymi,
  • Rd, Rt, Rch, Rw - ratownictwo drogowe, techniczne, chemiczne, wodne.

RODZAJE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W POŻARNICTWIE W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA

 • samochody ratowniczo-gaśnicze:
  samochody ratowniczo-gaśnicze z autopompą
  samochody pożarnicze wyposażone w autopompę pożarniczą i w zbiornik na wodę, a także w inny sprzęt używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczej,
  samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne
  samochody pożarnicze ze specjalnym sprzętem, z dodatkowymi specjalnymi środkami gaśniczymi lub bez nich,
 • samochody z drabiną mechaniczną i/lub podnośnikiem hydraulicznym:
  drabiny mechaniczne
  wysuwane konstrukcje z przęsłami w kształcie drabiny, z koszem lub bez kosza ratowniczego, zamontowane obrotowo na podstawie,
  podnośniki hydrauliczne
  to składane konstrukcje z koszem ratowniczym, składające się z jednego sztywnego lub teleskopowo wysuwanego elementu lub kilku takich elementów, lub z mechanizmu nożycowego, ewentualnie z kombinacji tych elementów, z drabiną lub bez drabiny. Urządzenia są montowane obrotowo na podstawie.
 • inne pojazdy:
  samochody ratownictwa technicznego
  samochody pożarnicze z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczych, m. in.: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków, awaryjnego odblokowywania wejść, ratowania zwierząt,
  samochody ratownictwa medycznego
  pojazdy samochodowe wykonane zgodnie z wymaganiami, obsługiwane przez strażaków i przeznaczone do opieki nad pacjentami i transportu pacjentów. Mogą być wyposażone w inne urządzenia związane ze specyficznymi warunkami działania straży pożarnej,
  samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego
  samochody pożarnicze wyposażone w środki ochrony indywidualnej i sprzęt do ograniczenia szkód w środowisku naturalnym, np. takich jak: niebezpieczne skażenia środowiska, wypadki z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, niebezpieczeństwo działania substancji radioaktywnych, wypompowywanie substancji,
  samochody dowodzenia
  samochody pożarnicze wyposażone w środki łączności i sprzęt do kierowania akcją,
  samochody do przewozu osób
  samochody pożarnicze przystosowane do transportu strażaków i ich osobistego wyposażenia,
  samochody zaopatrzeniowe
  samochody pożarnicze przystosowane do przewozu sprzętu lub środków gaśniczych w celu zaopatrywania jednostek będących w akcji.
  inne samochody specjalne
  samochody pożarnicze przeznaczone do zadań specjalnych
  • akcji związanych z katastrofami samolotów,
  • akcji na wodzie lub pod wodą,
  • akcji związanych z wypadkami kolejowymi.
 
 
Aby komentować konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce.