Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

Przebywając w lesie - Pamiętaj

W lasach i na terenach przyległych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100m od granicy lasów jest zabronione wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:

  • rozpalanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
  • wjazd na teren leśny pojazdami, poza drogami publicznymi i postoju,
  • wejście na teren objęty całkowitym zakazem wstępu np. szkółki leśne,
  • właściciele, zarządcy lasów obowiązani są do urządzenia i utrzymania pasów przeciwpożarowych w stanie zapewniającym ich użyteczność przez cały rok. Pozostawienie gałęzi, chrustu, nie okrzesanych ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych w odległości mniejszej niż 50m od skraju drogi publicznej lub toru kolejowego jest zabronione.

LAS ROŚNIE WOLNO - PŁONIE SZYBKO !!!

 
 
Aby komentować konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce.