Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

MDP

Na kolejną zbiórkę naszej "młodzieżówki" zapraszamy w każdą sobotę o godzinie 1400 pod remizą w Świątnikach.

Wszystkich, którzy chcieliby wstąpić w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zapraszamy na zbiórki, które odbywają się w każdą sobotę. o godzinie 1400 pod remizą OSP w Świątnikach Górnych.

MDP

OSP Świątniki Górne ogłasza nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wszystkie informacje dotyczące naboru uzyskacie u opiekuna grupy druha Tomasza Stryszowskiego  pod numerem telefonu: 725 656 400

ZAPRASZAMY

 • Szkolenie Pierwsza Pomoc - etap I
  29 listopad 2014
  Szkolenie pierwszej pomocy etap I
  (Urazy głowy, zranienia i krwawienia, krwotok tętniczy, żylny , amputacje urazowe, złamania, zwichnięcia i skręcenia, obce ciała)
  Szkolenie rozpoczęto poprzez uświadomienie młodzieży znaczenia pierwszej pomocy,
  przekazanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie,
  jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia
  ludzkiego życia i zdrowia.
  Ratownicy naszej jednostki omawiali szczegółowo czynności, które są niezbędne przy wykonywaniu pierwszej pomocy. Młodzież została zapoznana z procedurami jakie ich obowiązują podczas wzywania pogotowia ratunkowego lub innej służby ratowniczej.Jak należy układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Wdalszej części szkolenia przystąpili do nauki wykonywania opatrunków do w.w urazów, oraz unieruchomienia złamań,stawów za pomocą szyn KRAMERA.
  Szkolenie pierwszej pomocy etap  I- (urazy głowy, zranienia i krwawienia, krwotok tętniczy, żylny , amputacje urazowe, złamania, zwichnięcia i skręcenia, obce ciała) Szkolenie rozpoczęto poprzez uświadomienie młodzieży znaczenia pierwszej pomocy,przekazanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie,jak właściwie reagować w przypadku zagrożenialudzkiego życia i zdrowia. 
  Ratownicy naszej jednostki omawiali szczegółowo czynności, które są niezbędne przy wykonywaniu pierwszej pomocy. Młodzież została zapoznana z procedurami jakie ich obowiązują podczas wzywania pogotowia ratunkowego lub innej służby ratowniczej.Jak należy układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Wdalszej części szkolenia przystąpili do nauki wykonywania opatrunków do w.w urazów, oraz unieruchomienia złamań,stawów za pomocą szyn KRAMERA.
 • Młodziezowa Drużyna Pozarnicza w JRG nr.2 w Krakowie
  14 listopad 2014
  Dzisiaj Młodzi strażacy ze Świątnik Górnych odwiedzili Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 2 w Krakowie. Członkowie MDP zwiedzili garaże ze sprzętem i samochodami ratowniczymi. Zapoznali się ze sprzętem do Ratownictwa - Technicznego , odbyli krótki kurs Pierwszej Pomocy oraz mieli możliwość przejechania się w koszu Drabiny Strażackiej
 • Wakacyjne ćwiczenia MDP
  07 lipiec 2014
  Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Swiątnikach Górnych w okresie wakacyjnym uczestniczyli w zorganizowanych spotkaniach szkoleniowych.
  Przedmiotem tych spotkań było przeszkolenie członków MDP z Wiedzy Pożarniczej o tytule: „Młodzież zapobiega pożarom”.
  Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Tomasza Styszawskiego  - Opiekuna drużyny młodzieżowej .
  Pierwszy etap dotyczył sprzętu ratowniczego używanego przez jednostkę straży pożarnej w czasie akcji ratowniczej.
  Składał się z dwóch części  - teoretycznej i praktycznej.
  Pierwsza część składała się z przekazania informacji teoretycznych, dotyczących  sprzętu używanego podczas różnego rodzaju akcji Straży Pożarnej, takie jak: pożary czy wypadki drogowe.
  W drugiej części członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej mieli możliwość praktycznego poznania sprzętu ratowniczego.
  W trakcie zajęć wszyscy zostali zapoznani z wyposażeniem naszej jednostki w określony rodzaj sprzętu. Poznali poszczególne urządzenia i sprzęt, który bezpośrednio bierze udział w ratowaniu ludzkiego życia w czasie np. wypadku drogowego ,zaczadzenia, czy pożaru. Następnie w sposób praktyczny mieli możliwość uczenia się rozwijania lini gaśniczych , co wstępnie przygotowuje ich do ewentualnego przyszłego wstąpienia w szeregi naszego OSP.
  Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Swiątnikach Górnych w okresie wakacyjnym uczestniczyli w spotkaniach szkoleniowych. Przedmiotem tych spotkań było przeszkolenie członków MDP z wiedzy pożarniczej o tytule:
  „Młodzież zapobiega pożarom”. 
  Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Tomasza Styszawskiego -opiekuna drużyny młodzieżowej. Pierwszy etap dotyczył sprzętu ratowniczego używanego przez jednostkę straży pożarnej w czasie akcji ratowniczej. Składał się z dwóch części  - teoretycznej i praktycznej.  Pierwsza część składała się z przekazania informacji teoretycznych, dotyczących  sprzętu używanego podczas różnego rodzaju akcji Straży Pożarnej, takie jak: pożary czy wypadki drogowe.  W drugiej części członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej mieli możliwość praktycznego poznania sprzętu ratowniczego. W trakcie zajęć wszyscy zostali zapoznani z wyposażeniem naszej jednostki w określony rodzaj sprzętu. Poznali poszczególne urządzenia i sprzęt, który bezpośrednio bierze udział w ratowaniu ludzkiego życia w czasie np. wypadku drogowego ,zaczadzenia, czy pożaru. Następnie w sposób praktyczny mieli możliwość uczenia się rozwijania lini gaśniczych , co wstępnie przygotowuje ich do ewentualnego przyszłego wstąpienia w szeregi naszego OSP.
 • Tekst Ślubowania MDP
  07 lipiec 2014

  Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli, ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP. Pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

  Tak mi dopomóż Bóg!

 • Cel powołania MDP
  01 lipiec 2014
  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) jest powoływana na podstawie statutu OSP przez zarząd OSP, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.
  MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat (o dolnej granicy wieku decyduje dana OSP zapisując to w swoim statucie).
  Podstawowe zadania MDP to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP; działalność wolontarystyczna.
  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) jest powoływana na podstawie statutu OSP przez zarząd OSP, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę. MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat (o dolnej granicy wieku decyduje dana OSP zapisując to w swoim statucie). Podstawowe zadania MDP to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP; działalność wolontarystyczna.
 
 
 
Aby komentować konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce.