Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

Tablice ostrzegawcze

!!! UWAGA !!!

PRZED PODJĘCIEM DECYZJI I ROZPOCZĘCIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ROZPOZNAJ PRZEWOŻONĄ SUBSTANCJĘ.

!!! UWAGA !!!

Numer rozpoznawczy właściwości niebezpiecznego materiału składa się z dwóch lub trzech cyfr.

 • numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa (właściwości materiału) - część górna
 • numer identyfikacyjny przewożonego materiału - część dolna
X - absolutny zakaz kontaktu z wodą

PIERWSZA CYFRA - RODZAJ NIEBEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁU

 • 2 - oznacza gaz
 • 3 - łatwopalność cieczy / par / gazów
 • 4 - materiał stały zapalny
 • 5 - materiał utleniający / podtrzymujący palenie
 • 6 - działanie trujące
 • 7 - materiał radioaktywny
 • 8 - działanie żrące

DRUGA I TRZECIA CYFRA - STOPIEŃ ZAGROŻENIA

 • 0 - brak dodatkowego zagrożenia
 • 1 - wybuchowość
 • 2 - zdolność wytwarzania gazu
 • 3 - łatwopalność
 • 5 - właściwości utleniające
 • 6 - toksyczność
 • 7 - działanie radioaktywne
 • 8 - działanie żrące
 • 9 - niebezpieczeństwo samoczynnej i gwałtownej reakcji

!!! UWAGA !!!

PODWÓJNA CYFRA OZNACZA INTENSYWNOŚĆ GŁÓWNEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA NP. 33

!!! UWAGA !!!

 
 
Aby komentować konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce.